Djurgårdsljus

Bifrost
Våra nordiska gudar elektrifierar illuminationen av bron. Ljusets gud Heimdal vaktar Bifrost, regnbågsbron, som leder oss från jorden till Djurgårdens himmel.

Den gudabenådade skulptören blottade guden Tors heta bakdel 1897. Elaka tungor med veka liv och svart svärta på eldfängt papper ropade skamlöst! skamlöst! och tröttade ut skulptören som lämnade moderjorden för Paris.

Djurgårdsljus