Vad vi gör

Laddat Ljus utvecklar platser, utställningar och evenemang. Vi jobbar innovativt och kreativt för att skapa unika upplevelser som människor minns. Upplevelser som kan inspirera, förändra attityder och fylla varumärken med innehåll.

Vi har fixat ett blickfång som hamnade på Svenska Dagbladets hela första sida, en beach på Sergels torg, Stockholm citys största skylt, en violett skidbacke, värmt upp guden Tors kalla bak, klämt in ett kompani i en fågelholk…… Vad kan vi göra för dig?
Laddat Ljus är en glädjefylld och aggressiv hyllning till tankens krafter. Vår idé och syfte är att skapa oväntade och inspirerande upplevelser i flera dimensioner av färg, form, doft, ljud och ljus.

Vi har fixat ett blickfång som hamnade på Svenska Dagbladets hela första sida, en beach på Sergels torg, Stockholm citys största skylt, en violett skidbacke, värmt upp guden Tors kalla bak, klämt in ett kompani i en fågelholk……
Vad kan vi göra för dig?

Platsutveckling

Alla platser kommunicerar vare sig man vill eller inte. Planerat eller oplanerat, bra eller dåligt. Människors intryck påverkar attityder till företag och städer.

Gemensamt för bra platser är att människor trivs. Man stämmer träff, umgås, nya möten uppstår. Man återvänder. Bra platser beskrivs ofta med ord som trevlig, trygg, mysig och kul. Välbesökta trevliga platser är värdeskapande på många sätt och till nytta för såväl de boende, fastighetsägare och affärsidkare.

Laddat Ljus hjälper till med hela kedjan från att dokumentera och analysera platsen till att föreslå och utföra åtgärder och följa upp resultat. Tillsammans med dig skapar vi visioner för din plats attraktion. Resultatet blir en plats med ny attraktionskraft och unik identitet.

10+10 = 20
En plats behöver åtminstone tio saker för en att göra och ha minst tio anledningar att vistas där för att vara en plats som fungerar. Människor, aktiviteter, dofter, något att förälska sig i, plötsliga händelser. Något att titta på, någonstans att sitta, något att äta, något att göra, någonstans att mötas, umgås, upplevelsen av vara välkommen, vilja stanna kvar och komma tillbaka.

10×10 = 100
En plats på toppen av attraktionskraft har substansiella och förädlade värden och upplevelser som tillsammans bildar den egna unika identiteten. En plats som skiljer sig från andra sätter sig både på näthinnan och mellan öronen. Mun till mun talar man om dess attraktion som generar besök från när och fjärran. En plats med stark attraktionskraft drar ständigt till sig nya aktörer.

På uppdrag av Trafikkontoret gjorde vi analys hur Sergels torg kan bli en tryggare och attraktivare plats där alla kan mötas samt förslag på hur rumsupplevelesen under arkaden kan förbättras.

Den sanna nyckeln till framgång är att veta vilka egenskaper som gör att du sticker ut från mängden.

Evenemang

Evenemanget är en tillfällig möteplats, man umgås, nya möten uppstår. Människor trivs bättre på ett kul, trevligt och häftigt evenemang. Man tar djupare intryck av annorlunda och innehållsrika evenemang. Det är ju också av största betydelse att sticka ut för att inte förväxlas med andra eller tydligt synas bland andra.

Ett lyckat evenemang är en upplevelse man minns. Tillsammans med dig jobbar vi upp idéer utifrån era värden och teman. Så skapar vi unika uttryck som förhöjer upplevelsen.

Upplevelser som bygger varumärken och attityder till människor, företag, städer och produkter.

Vi har fixat ett blickfång som hamnade på Svenska Dagbladets hela första sida, en beach på Sergels torg, Stockholm citys största skylt, en violett skidbacke, värmt upp guden Tors kalla bak, klämt in ett kompani i en fågelholk…… Vad kan vi göra för dig?

Under temat ”Swedish sin breaking borders” förvandlades Tantolunden i Stockholm till gemytlig folkpark med 15000 besökare varje dag