Hötorgsskraporna

Laddat Ljus initierade och gav idén till att illuminera Hötorgsskraporna, Stockholms framstående landmärke. Illuminationen blev en återkommande jultradition och tändes av oss åren 2000 till 2014, i början på fredagen före första skyltsöndagen. Temat de första åren var de ljusa högtiderna som lucia och vintersolståndet. På nyåret en gnistrande överraskning.

Under åren har nya spektakulära illuminationer med varierande tema och fantasifulla namn avlöst varandra. Vi tycker själva att de innehållsrika illuminationerna blir bra på flera sätt. Alltså kombinationen ljussättning tillsammans med utåtriktade berättelser och kommunikationer. Det kallar vi en illumination, ljuset står inte för sig självt och blir då en mångfasetterad upplevelse. Några exempel är bland andra Melodifestivalens som talade med hela Sverige med sina färger och vinjetten i TV med de fem Hötorgsskraporna animerade (rörligt ljus), Cancerfondens rosa med kommunikation i flera media och försäljningen av rosa bandet direkt på gatan och livsmedelsbutiker mfl. Love Stockholm vars kampanjsymbol var en hand och naturligtvis Hötorgsskrapornas fem fingrar. Europride med besökare från hela Europa och världen där Pride park var navet och Hötorgsskraporna blickfånget för alla besökare som rörde sig på stan.

Det flera konstaterat var också att lluminationerna bidrog till ett skönare och varmare stadsrum med en känsla av trygghet och omtanke. Även kom det butikerna i Hötorgscity till del med stans största skylt, fastighetsägarna fick ökad positiv uppmärksamhet knuten till sina byggnader. Så inte minst Stockholm med ljuset på sitt rikskända landmärke.

Hötorgsskraporna. Illuminationen av Stockholms framstående landmärke gavs genom Laddat Ljus idé och genomfördes av oss första gången vid sekelskiftet.

Cancerfonden – Rosa bandet

Under Rosa Bandet-kampanjen under oktober klär vi Hötorgsskraporna i rosa. Samarbetet med Cancerfonden har kommenterats bland annat i Dagens Nyheter ”… det rosa ljuset spreds över Stockholm och trängde ända ner på gatuplanet och speglades i skyltfönstren, till stöd för försäljningen…”
Så har vi hjälpt Hötorgscity och aktörer över hela Sverige att lämna sitt bidrag och stärka kampanjen under den uppmärksammade finalen av insamlingen i oktober.

Laddat Ljus inbjöd även andra aktörer hjälp att sätta det rosa ljuset på objekt och byggnader för att tillsammans göra Rosa Bandet-kampanjen påtagligt synlig på flera orter. Succén med försäljningen av banden får på så sätt en tydlig förstärkning på gator och torg där vi kunde hjälpa till med att hitta ett koncept och plats som passar bäst för ett lyckat genomförande i dessa miljöer.