Det illuminerade Konstnärshuset

Laddat Ljus vann tävlingen 2007 med förslaget ”Det illuminerade Konstnärshuset”, tävlingen var utlyst av Sveriges konstnärers förening. Äran, champagne, uppmärksamhet i flera media och en tomtesäck med kosing. Med en ceremoni tändes ljuset på lucia kl 16 och det brin i januari
Konstnärshuset är en fantastisk byggnad fylld av konstnärers verksamhet och med en fantastisk historia.

Fasaden, som i sig är ett konstverk, representerar de sköna konsterna – arkitektur, måleri och skulptur. Det känns självklart att en illumination av byggnadens fasad skall visa detta även under den mörka tiden av dygnet. Byggnadens rika fasad har högsta prioritet. En fasad som också, om än romantiskt, beskriver byggnadens idé och innehåll.

Den festligt rikt dekorerade fasaden är lånad från Venedig och en öppen plats i solen, här vänd mot norr i ett begränsat, delvis öppet läge vid Smålandsgatan och Birger Jarlsgatan. Konstnärshuset blir ett vackert blickfång även under den mörka delen av dygnet genom att tända ett venetianskt ljus på den vita fasaden av Portland sandsten som kontrast till de omgivande tunga och dovt putsade byggnaderna och det nordiska mörkret.

Det venetianska ljuset, med pärlans färger, bildar bakgrund för fasadens skulpturala detaljer som framträder mjukt ur en högre ljusnivå. Ljuset har i grunden en skimrande ljusnivå som sprider sig jämnt över fasaden. De rika detaljerna framträder i en något högre ljusnivå. Här avtecknar sig mosaikernas varma ton, de olika skulpturala delarna och balkongernas gallerverk liksom balusterdockor vid takfot. En stjärnkonstellation projiceras på fasaden som symbol för de enskilda i huset aktiva.