Laddat Ljus

1998-2023

Sergels torg

På uppdrag av Trafikkontoret gjorde vi analys hur Sergels torg kan bli en tryggare och attraktivare plats där alla kan mötas samt förslag på hur rumsupplevelesen under arkaden kan förbättras. Förslagen omfattar idé och form till välkomnande och identitetsskapande entréer, nytt permanent och säsongsspecifikt möblemang (solstolar), förändrad belysning, behovet av nya städrutiner, flera entréer samt ett tydligare värdskap i form av kommunicerat program mm. Ett antal av åtgärderna har genomförts.

I ett andra steg har vi tagit fram förslag på hur fasaderna kan bidra till en tydligare och ljusare rumsupplevelse och samtidigt bli identitetsskapande för platsen. Förslagen har stämts av mot upplevda behov och förankrats med verksamheterna på torget och ligger nu för vidare utveckling.

På uppdrag av Trafikkontoret gjorde vi analys hur Sergels torg kan bli en tryggare och attraktivare plats där alla kan mötas samt förslag på hur rumsupplevelesen under arkaden kan förbättras.
På uppdrag av Trafikkontoret gjorde vi analys hur Sergels torg kan bli en tryggare och attraktivare plats där alla kan mötas samt förslag på hur rumsupplevelesen under arkaden kan förbättras.

Cancerfonden – Rosa bandet

Laddat Ljus och Hötorgscity arbetade med Cancerfonden i kampen mot bröstcancer. Symbolen är den rosa färgen och det rosa bandet. Rosa bandet och kampanjmaterial i butikerna och skraporna rosa. Att synas på ett nytt sätt och koppla det till kampen mot bröstcancer. För alla inblandade var det positivt. Få mer uppmärksamhet i media kring kampanjen, bla i bild och text i DN.

Det rosa ljuset spreds över Stockholm och trängde ända ner på gatuplanet och speglades i skyltfönstren, till stöd för försäljningen…. Hötorgscity kunde bidra och associeras med Rosa bandets kampanj. Skraporna är också mycket sköna i den ljust rosa nyansen.