Sergels torg

Stockholms ökända torg men också ett torg med attraktiv arkitektonisk form, funktion och ursprungliga tankar som inte förvaltats och genomförts. Laddat Ljus fick frågan från Trafikkontoret om vi kunde ge torget en ny framtid och putsa upp plattan till ett skinande varumärke.
Sergels torg var heligt men vi lyckade väcka också Stockholms Stadsbyggnadskontor med David Helldéns och Jörgen Kjærgaard skisser från tiden och som befolkade torget. Här fanns flera funktioner. Små glasade barer, tobak- och tidningsstånd och andra småskaliga verksamheter. Så då blev det tillåtet att ha verksamheter ut mot torget.

Vi presenterade flera enkla åtgärder. En historisk idé var vattenbegjutning av torgets lutande plan. Men fokus var på hur vi kunde få plattan mer attraktiv för besökare av flera kategorier. Det var många basala åtgärder som kunde göras som vi alla kunde förstå som har vistats där. Att väcka liv i andra aktiviteter än fula fiskar som finns under arkaden, plattans strandlinje. 

Vi använde en välkänd metod som också Jan Gehl delvis arbetat med i en utredning för Stockholms Fastighetskontor och Stadsbyggnadskontor 1991. Han är mest känd för att rensa bort bilen från Köpenhamns centrala delar under 1960-70 talet, Ströget, som är en av Köpenhamns stora attraktioner. Laddat Ljus använde bla en mätmetod där kvinnan, barnet och mannen ingår. Helt kort räknar man antalet kvinnor och barn på platsen under olika tider på dygnet. Är det få jämfört med män så är det en dålig plats. En annan parameter är om man i ett positivt syfte kan locka människor till platsen, få dem att komma tillbaka och även etablera sig där med en seriös verksamhet.

Hur får man då människor att besöka platsen? Spar pengarna, inga byggen behövs.
Det är många som nu säljer den enkla kunskapen om platsutveckling eller place branding, hur man skapar en attraktiv plats. Skapa upplevelser där människor vill mötas och stanna kvar och komma tillbaks. Det är hemligheten som alla intuitivt känner till, det är därför de kommer till just den platsen…

Det är helt gratis att tänka och studera ämnet och spara pengarna, kolla in pps.org och börja med skriften ”How to Turn a Place Around”. På sidan finns också mer information och skrifter att hämta och läsa.
Spara också resan med olika smarta arrangörer och konsulter för frälsningen med snack och besök på exempelvis Times Square i New York tillsammans med representater för NY´s ledning. Polischefen tycker ändå att man inte ska ha en BMW i New York. Förutom en bra bil så är det i NYPD en förkortning för Brake My Window

Kontinuitet är viktigt. Då bidrog vi till ett första steg i utvecklingen av Sergels torg till att en mångfald av aktiviteter etablerade sig. Men de flesta stänger klockan sju då..… 

Svårigheten var också att få en värd, att förvalta platsen.

På uppdrag av Trafikkontoret gjorde vi analys hur Sergels torg kan bli en tryggare och attraktivare plats där alla kan mötas samt förslag på hur rumsupplevelesen under arkaden kan förbättras.