utställning – event – konceptutveckling

Ett medium för konceptutveckling för ett rum, en plats eller byggnad.