Valon Voimat – Ljusets Krafter, Helsingfors

lluminationen av Stockholms framstående landmärke gavs genom Laddat Ljus idé och genomfördes av oss första gången vid sekelskiftet. Illuminationen har blivit en återkommande tradition och tänds från oktober till mars beroende på olika aktiviteter under dessa månader.

Under åren har nya spektakulära illuminationer med varierande tematiska färgkombinationer avlöst varandra.

Hötorgsskraporna. Illuminationen av Stockholms framstående landmärke gavs genom Laddat Ljus idé och genomfördes av oss första gången vid sekelskiftet.

Cancerfonden – Rosa bandet

Laddat Ljus och Hötorgscity arbetade med Cancerfonden i kampen mot bröstcancer. Symbolen är den rosa färgen och det rosa bandet. Rosa bandet och kampanjmaterial i butikerna och skraporna rosa. Att synas på ett nytt sätt och koppla det till kampen mot bröstcancer. För alla inblandade var det positivt. Få mer uppmärksamhet i media kring kampanjen, bla i bild och text i DN.

Det rosa ljuset spreds över Stockholm och trängde ända ner på gatuplanet och speglades i skyltfönstren, till stöd för försäljningen…. Hötorgscity kunde bidra och associeras med Rosa bandets kampanj. Skraporna är också mycket sköna i den ljust rosa nyansen.